Nhu cầu cao su của thị trường Trung Quốc tăng nhẹ
 

Nhu cầu cao su của thị trường Trung Quốc tăng nhẹ

Từ nửa cuối tháng 7, nhu cầu cao su cho hoạt động sản xuất săm lốp của thị trường Trung Quốc tăng nhẹ.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.