Nhu cầu cao su của thị trường Trung Quốc tăng nhẹ
 

Nhu cầu cao su của thị trường Trung Quốc tăng nhẹ

Từ nửa cuối tháng 7, nhu cầu cao su cho hoạt động sản xuất săm lốp của thị trường Trung Quốc tăng nhẹ.

Từ nửa cuối tháng 7, nhu cầu cao su cho hoạt động sản xuất săm lốp của thị trường Trung Quốc tăng nhẹ. Tại Thanh Đảo, các thương nhân Trung Quốc nhập khẩu khoảng 45.000 tấn/tuần, chủ yếu là của các quốc gia Đông Nam Á, trong đó lượng giao dịch của các doanh nghiệp Việt Nam ở mức 7500 tấn/tuần. Trong tuần này, các thương nhân Việt Nam giao dịch gần 8000 tấn, giá tăng nhẹ lên mức 10350 NDT/tấn.

Giá xuất khẩu cao su thiên nhiên qua cửa khẩu phía Bắc, đồng/kg

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp