Nhập khẩu Ure trong 11 tháng 2015 tăng mạnh so với cùng kỳ
 

Nhập khẩu Ure trong 11 tháng 2015 tăng mạnh so với cùng kỳ

Nhập khẩu Ure của Việt Nam trong 11 tháng năm 2015 tăng mạnh so với cùng kỳ với lượng nhập khẩu tăng mạnh trong quý 3 và quý 4/2015. Cụ thể, trong 11 tháng 2015, nhập khẩu Ure đạt 589,9 nghìn tấn, kim ngạch đạt 145,46 triệu USD, tăng 124,52% về lượng và 121,62% về kim ngạch so với cũng kỳ 2014.

Lượng và kim ngạch nhập khẩu Ure từ tháng 1/2014 – 11/2015

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ Tổng cục Hải Quan