Nhập khẩu Ure của Việt Nam trong tháng 4/2018 tăng mạnh so với cùng kỳ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Nhập khẩu Ure của Việt Nam trong tháng 4/2018 tăng mạnh so với cùng kỳ

Nhập khẩu Ure của Việt Nam từ 1/2016-5/2018, tấn

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp số liệu TCHQ; tháng 5/2018: tính đến 10/5