Nhập khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm 2019 tăng 5,3%
 

Nhập khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm 2019 tăng 5,3%

Tháng 5/2019, ước giá trị nhập khẩu thủy sản đạt 173 triệu USD, đưa tổng giá trị thủy sản nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2019 đạt 735 triệu USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí