Nhập khẩu sắn lát của Việt Nam trong tháng 3/2017 giảm nhẹ so với tháng trước nhưng vẫn cao hơn gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Nhập khẩu sắn lát của Việt Nam trong tháng 3/2017 giảm nhẹ so với tháng trước nhưng vẫn cao hơn gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước

Nhập khẩu sắn lát của Việt Nam trong tháng 3/2017 giảm nhẹ so với tháng trước nhưng vẫn cao hơn gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước

Nhập khẩu sắn củ tươi và sắn lát của Việt Nam trong tháng 3/2017 đều giảm so với tháng trước nhưng lại tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung 3 tháng đầu năm 2017, tổng lượng sắn lát nhập khẩu của nước ta đã lên tới con số 890 nghìn tấn, vượt tới 230 nghìn tấn so với tổng lượng nhập khẩu của cả năm 2016. Tương tự, nhập khẩu sắn củ tươi của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm nay cũng tương đối lớn, đạt tới 661 nghìn tấn, tăng 121 nghìn tấn so với cùng kỳ quý I năm 2016.

Lượng nhập khẩu sắn lát và sắn củ tươi của Việt Nam năm 2015-2017 (tấn)