Nhập khẩu sắn lát của Trung Quốc trong tháng 04/2019 đạt 500 nghìn tấn
 

Nhập khẩu sắn lát của Trung Quốc trong tháng 04/2019 đạt 500 nghìn tấn

Nhập khẩu sắn lát của Trung Quốc trong tháng 04/2019 đạt 500.000 tấn, tăng tới 180.000 tấn so với tháng trước nhưng vẫn thấp hơn khoảng 130.000 tấn so với tháng 04/2018

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí