Nhập khẩu phân bón theo Cơ chế một cửa Quốc gia: Thông thoáng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Nhập khẩu phân bón theo Cơ chế một cửa Quốc gia: Thông thoáng

Không còn chật vật, khó khăn như cách đây gần môt năm, đến thời điểm hiện tại, hầu hết DN NK phân bón đều triển khai thủ tục “Cấp phép NK phân bón ngoài danh mục được phép sản xuất và kinh doanh” theo Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) khá thuận lợi, thu về nhiều lợi ích thiết thực.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí