Nhập khẩu phân bón 8 tháng năm 2017 tăng cả lượng và trị giá

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Nhập khẩu phân bón 8 tháng năm 2017 tăng cả lượng và trị giá

Nhập khẩu phân bón 8 tháng đầu năm tăng cả lượng và kim ngạch, giá bình quân giảm 1% so với cùng kỳ năm 2016.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí