Nhâp khẩu ngô về miền Bắc giảm hơn 71% trong tháng 3
 

Nhâp khẩu ngô về miền Bắc giảm hơn 71% trong tháng 3

Lượng ngô nhập khẩu trong tháng 3 về miền Bắc đã giảm 71,3%  so với tháng trước và thấp hơn cả mức 363.966 tấn trong tháng 1