Nhập khẩu ngô tháng 11 của Việt Nam có thể vẫn đạt trên 800 nghìn tấn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Nhập khẩu ngô tháng 11 của Việt Nam có thể vẫn đạt trên 800 nghìn tấn

Theo thống kê của AgroMonitor, nhập khẩu ngô của Việt Nam trong tháng 11 có thể đạt hơn 800 nghìn tấn nên giá ngô tháng 11 có thể vẫn tiếp tục dao động ở mức thấp. Tuần trước có tin Việt Nam đã hủy 140 nghìn tấn ngô ship 10/11, cộng với việc theo dõi tình hình tàu ăn hàng tại cảng Nam Mỹ rất có thể lượng ngô nhập khẩu tháng 12 sẽ giảm nhiều so với các tháng trước nhưng điều này cũng chưa chắc chắn bởi bây giờ mới chỉ cuối tháng 10. Theo thống kê của AgroMonitor (cập nhật tại thời điểm ngày 24/10), hiện tại cảng Argentina và Brazil có 7 tàu (tổng lượng 243 nghìn tấn) đang và dự kiến sẽ vào cảng để xếp hàng ngô, có thể về Việt Nam trong tháng 12.Nhiều nhà máy cho rằng giá ngô CNF giảm và mùa vụ bên Mỹ cũng đang tốt nên giá ngô tại Việt Nam có thể sẽ còn giảm thêm. Tuy nhiên thị trường cũng rất khó đoán bởi rất có thể các DNTM nhỏ đã thua lỗ quá nhiều nên lượng ngô về trong tháng 12 sẽ chủ yếu là hàng của các DNTM lớn nên khả năng chi phối thị trường dễ hơn, khi đó giá ngô có thể điều chỉnh tăng.