Nhập khẩu lúa mỳ TACN bùng nổ trong tháng 3 với hơn 700 nghìn tấn
 

Nhập khẩu lúa mỳ TACN bùng nổ trong tháng 3 với hơn 700 nghìn tấn

Tháng 3 nhập khẩu lúa mỳ TACN về Việt Nam bùng nổ với 706,7 nghìn tấn

Tháng 3 nhập khẩu lúa mỳ TACN về Việt Nam bùng nổ với 706,7 nghìn tấn, hàng của DNTM chiếm phần lớn với hơn 53% tỷ trọng. Lượng hàng nhập khẩu về nhiều khiến cho tồn kho nguyên liệu của DNTM tăng mạnh.

Nhập khẩu lúa mỳ TACN của Việt Nam, 2016-3/2017 (tấn)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo