Nhập khẩu gạo các nước 2016, 2017 - Trung Quốc, Philippines tiếp tục tăng nhập khẩu, trong khi Indonesia sụt giảm mạnh

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Nhập khẩu gạo các nước 2016, 2017 - Trung Quốc, Philippines tiếp tục tăng nhập khẩu, trong khi Indonesia sụt giảm mạnh

Nhập khẩu gạo các nước 2016, 2017 (ngàn tấn)  - Trung Quốc, Philippines tiếp tục tăng nhập khẩu, trong khi Indonesia sụt giảm mạnh