Nhập khẩu đường làm giá đường Ấn Độ sụt giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Nhập khẩu đường làm giá đường Ấn Độ sụt giảm

Quyết định của Trung tâm nhập khẩu 0,5 triệu tấn đường thô và một vụ mùa bội thu ở Uttar Pradesh đã gây ra sự trượt giá đường tại Maharashtra.

Medhe, Cố vấn của Nhà máy Đường Hợp tác Xã Chhatrapati Rajaram cho rằng các nhà máy đường đã gánh chịu do sản lượng mía thấp. Nếu giá đường thấp hơn thì sẽ rất khó trả nợ. Chính phủ nên áp dụng các biện pháp để giữ giá ổn định”.
Link: http://sugarnews.in/sugar-import-hurts-industry-prices-down/
 

Tin tham khảo