Nhập khẩu điều tăng mạnh, giá xuất khẩu điều ổn định
 

Nhập khẩu điều tăng mạnh, giá xuất khẩu điều ổn định

Xuất khẩu điều tháng 5 đạt 33,5 ngàn tấn, nhập khẩu điều tăng mạnh

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.