Nhà nhập khẩu Trung Quốc đẩy mạnh mua đậu tương do lo sợ đồng đô la còn tiếp tục tăng giá

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Nhà nhập khẩu Trung Quốc đẩy mạnh mua đậu tương do lo sợ đồng đô la còn tiếp tục tăng giá

Giá đậu tương CBOT tăng trở lại do người mua Trung Quốc đang đẩy mạnh mua hàng do lo sợ đồng đô la Mỹ sẽ còn tiếp tục xu hướng tăng, trong khi giá trên sàn giao dịch Đại Liên lại đang có xu hướng giảm

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

27/10

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

Ngô: giá ngô và lúa mỳ CBOT tiếp tục xu hướng giảm do ảnh hưởng từ việc đồng đô la Mỹ tăng giá mạnhs

Mỹ - CBOT

137.1

-0.8

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

142.5

-1.0

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

162.1

0.8

Kỳ hạn tháng 11/2017

Brazil - BMF

170.7

1.5

Kỳ hạn tháng 3/2018

Argentina - FOB

148.0

-2.0

T10/2017-T2/2018

Argentina - FOB

158.0

-2.0

T3/2018-6/2018

Ấn Độ - NCDEX

-

-

Kỳ hạn tháng 10

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

156.9

-1.7

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

163.3

-2.1

Kỳ hạn tháng 3/2018

Canada - ICE

213.0

0.0

Giao ngay

Argentina - FOB

185.0

0.0

Giao ngay

Argentina - FOB

181.0

0.0

T11/2017-T1/2018

Đậu tương: giá đậu tương CBOT tăng trở lại do người mua Trung Quốc đang đẩy mạnh mua hàng do lo sợ đồng đô la Mỹ sẽ còn tiếp tục xu hướng tăng, trong khi giá trên sàn giao dịch Đại Liên lại đang có xu hướng giảm

Mỹ - CBOT

358.5

1.6

Kỳ hạn tháng 11/2017

Mỹ - CBOT

366.5

1.6

Kỳ hạn tháng 3/2018

Argentina - FOB

372.0

-1.0

T10/2017-T3/2018

Argentina - FOB

380.0

2.0

T4/2018-T9/2018

Brazil - BMF

358.3

1.4

Kỳ hạn tháng 11/2017

Brazil - BMF

366.2

1.3

Kỳ hạn tháng 3/2018

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

344.4

0.3

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

349.9

0.2

Kỳ hạn tháng 3/2018

Argentina - FOB

320.0

-2.0

T10/2017-T3/2018

Argentina - FOB

339.0

0.0

T4/2018-T9/2018

Tin tham khảo