Nhà máy tại Bắc tiếp tục tăng giá mua ngô nội tuy nhiên chưa đủ để hút hàng về nhiều

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Nhà máy tại Bắc tiếp tục tăng giá mua ngô nội tuy nhiên chưa đủ để hút hàng về nhiều

Thương nhân ước tính tới đầu tháng 11 tiến độ thu hoạch hoàn thành được khoảng 75-80% diện tích. Một số nhà máy TACN lớn tại Hà Nội, Hải Dương thời gian vừa qua đã có những điều chỉnh tăng nhẹ đối với giá mua vào ngô nội tuy nhiên vẫn chưa đủ hấp dẫn cho các thương nhân kéo hàng xuống bán.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.