Nhà máy đường Bình Định được hoạt động thử nghiệm trước niên vụ mới

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Nhà máy đường Bình Định được hoạt động thử nghiệm trước niên vụ mới

Nếu đạt tiêu chuẩn, nhà máy đường của Bisuco mới được hoạt động chính thức sản xuất mía đường niên vụ 2018.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí