Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có thể biến động mạnh
 

Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có thể biến động mạnh

Theo Thương vụ Việt Nam tại Brazil, tác động từ việc điều chỉnh mức thuế quan do cuộc tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể có những tác động chung tới giá cả của một số mặt hàng nông sản trên thế giới trong thời gian tới.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí