Nguồn lúa Thu Đông đang cho thu hoạch ở Cần Thơ, thương lái ít mua hàng, giá giảm
 

Nguồn lúa Thu Đông đang cho thu hoạch ở Cần Thơ, thương lái ít mua hàng, giá giảm

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.