Nguồn lúa Thu Đông đang cho thu hoạch ở Cần Thơ, thương lái ít mua hàng, giá giảm
 

Nguồn lúa Thu Đông đang cho thu hoạch ở Cần Thơ, thương lái ít mua hàng, giá giảm

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí