Nguồn lúa Thu Đông An Giang đang cạn, thương lái chuyển sang khu vực Sóc Trắng và Bạc Liêu
 

Nguồn lúa Thu Đông An Giang đang cạn, thương lái chuyển sang khu vực Sóc Trắng và Bạc Liêu

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí