Nguồn cung Ure sản xuất trong nước bổ sung chậm nên giá Ure tăng
 

Nguồn cung Ure sản xuất trong nước bổ sung chậm nên giá Ure tăng

Chào giá Ure Phú Mỹ; Ure Cà Mau ở mức lần lượt 6900-6950 đ/kg (kho trung chuyển Tây Nam Bộ; ngoài lệnh) và 6900-6950 đ/kg (nhà máy; ngoài lệnh).

Tại Việt Nam, nguồn cung Ure sản xuất trong nước bổ sung chậm nên mặc dù hàng nhập khẩu đang được bổ sung về cảng Sài Gòn nhưng giá Ure vẫn điều chỉnh tăng; một số tàu Ure đang làm hàng tại cầu cảng Sài Gòn cũng đã được bán hết cho đại lý với mức giá tăng. Tàu Ure Malay và Ure Indo đang làm hàng tại Sài Gòn, giá chào tại cầu cảng: Ure Malay hạt đục 6800 đ/kg (Vinacam); Ure Indo hạt đục giá 6900 đ/kg (cầu cảng, Gia Vũ); 6950-7000 đ/kg (kho, Gia Vũ); Ure Indo hạt trong giá 6850 đ/kg (cầu cảng; Gia Vũ).

Chào giá Ure Phú Mỹ; Ure Cà Mau ở mức lần lượt 6900-6950 đ/kg (kho trung chuyển Tây Nam Bộ; ngoài lệnh) và 6900-6950 đ/kg (nhà máy; ngoài lệnh).

Tin tham khảo