Nguồn cung tôm vụ đông thấp, tôm vụ 1 chưa thả nuôi do thời tiết lạnh

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Nguồn cung tôm vụ đông thấp, tôm vụ 1 chưa thả nuôi do thời tiết lạnh

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.