Nguồn cung tôm vụ đông thấp, tôm vụ 1 chưa thả nuôi do thời tiết lạnh

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Nguồn cung tôm vụ đông thấp, tôm vụ 1 chưa thả nuôi do thời tiết lạnh

Tại Việt Nam, các khu vực sản xuất chính nguồn cung đều hạn chế. Không những thế, thời tiết lạnh không thuận lợi thả nuôi mới nên dự kiến đầu tháng 3 người dân mới thả nuôi lại. Hiện nay sản lượng còn lại của các vùng sản xuất chính thấp, trong khi đó người dân chủ yếu bán tôm sống để phục vụ nhu cầu nội địa. Đặc biệt còn chưa đến 1 tháng nữa Việt Nam sẽ đến dịp nghỉ Tết Nguyên Đán nên nhu cầu tôm sống càng tăng. Theo đó, tôm đá nhà máy thu mua giảm, xuất khẩu cũng chậm lại một phần do nguồn cung thấp