Nguồn cung tôm của Trung Quốc năm 2017 tiếp tục thiếu hụt so với nhu cầu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Nguồn cung tôm của Trung Quốc năm 2017 tiếp tục thiếu hụt so với nhu cầu

Nguồn cung tôm của Trung Quốc năm 2016 thiếu hụt khoảng 300 ngàn tấn so với nhu cầu và khoảng cách này tiếp tục tăng trong năm 2017.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.