Nguồn cung phân bón hạn chế tại một số khu vực

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Nguồn cung phân bón hạn chế tại một số khu vực

Tại Việt Nam, thị trường phân bón tuần này khá sôi động, các đại lý đang có nhu cầu mua Ure, DAP tuy nhiên nguồn cung hạn chế

Thị trường phân bón Việt Nam trong tháng 9/2017 đang đi ngược xu hướng của cùng kỳ các năm trước. Thời điểm tháng 9 hàng năm là giai đoạn trái vụ (hết vụ Thu Đông/Hè Thu, chưa đến vụ Đông Xuân) nên nhu cầu phân bón gần như ngưng tại hầu hết các khu vực trong cả nước. Tuy nhiên trong tháng 9/2017 thị trường phân bón lại khá sôi động. Ngay sau kỳ nghỉ Lễ Quốc Khánh của Việt Nam, thị trường quay lại giao dịch với mức giá đồng loạt tăng so với cuối tháng 8. Nguyên nhân chủ yếu do xu hướng tăng giá trên thị trường thế giới nên các đại lý lo ngại giá tăng cao nên đã tăng hỏi mua nhưng giá cao nên nhiều giao dịch không thành công. Một số giao dịch nhỏ vẫn được thực hiện nhưng chủ yếu do đại lý cần hàng gấp (tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên có một số khu vực chăm bón muộn cho cây cà phê, điều, cao su nên cần hàng – cuối tháng 9 sẽ bắt đầu vào thời gian thu hoạch của cây công nghiệp nên nhu cầu phân bón cho cây công nghiệp sẽ ngưng).