Nguồn cung nhập khẩu dồi dào giữ giá khô đậu tương dao động ở mức thấp
 

Nguồn cung nhập khẩu dồi dào giữ giá khô đậu tương dao động ở mức thấp

Trong ngắn hạn nhiều khả năng giá khô đậu tương bán nội địa vẫn sẽ ổn định ở mức thấp do nhu cầu ăn hàng của các nhà máy không nhiều và lượng khô đậu tương nhập khẩu về vẫn tương đối dồi dào.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.