Nguồn cung lúa mỳ từ Nga trước viễn cảnh lệnh cấm nhập khẩu sẽ làm thị trường tấm, cám sôi động

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Nguồn cung lúa mỳ từ Nga trước viễn cảnh lệnh cấm nhập khẩu sẽ làm thị trường tấm, cám sôi động

Lúa mỳ Nga nhập khẩu về Việt Nam có thể đối diện với lệnh cấm từ tháng 6/2018 do phát hiện cỏ dại - ảnh hưởng tăng nhu cầu tấm và cám.

Tin tham khảo