Nguồn cung khan hiếm ở cả trại dân lẫn công ty, đẩy giá gà trắng tại cả 2 miền có điều chỉnh tăng tốt trong tuần qua

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Nguồn cung khan hiếm ở cả trại dân lẫn công ty, đẩy giá gà trắng tại cả 2 miền có điều chỉnh tăng tốt trong tuần qua

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.