Nguồn cung gà trắng ra thị trường tăng cao khiến giá gà miền Nam tiếp tục giảm nhẹ
 

Nguồn cung gà trắng ra thị trường tăng cao khiến giá gà miền Nam tiếp tục giảm nhẹ

Tại miền Nam, nguồn cung gà ra thị trường vượt quá nhu cầu tiêu thụ trong khi nhu cầu xuất đi Cam giảm lại, còn khoảng 20-30.000 con gà trắng/ngày kéo giá gà tiếp tục giảm, đặc biệt với gà dân. Tại các công ty lớn miền Nam gà biểu to từ 4-4.2 kg/con còn tồn khá nhiều do không có kênh tiêu thụ.

Tin tham khảo