Nguồn cung gà ra thị trường nhiều hơn trong khi nhu cầu tiêu thụ chậm khiến giá gà màu được điều chỉnh giảm mạnh trong tuần đầu tháng 7

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Nguồn cung gà ra thị trường nhiều hơn trong khi nhu cầu tiêu thụ chậm khiến giá gà màu được điều chỉnh giảm mạnh trong tuần đầu tháng 7

Không giữ giao dịch ổn định như trong tuần trước, tuần này giá gà màu tại cả 2 miền Bắc - Nam đều có chiều hướng giảm. Tại thị trường miền Bắc, do nguồn cung gà ra thị trường nhiều hơn trong khi nhu cầu tiêu thụ chậm khiến giá gà màu được điều chỉnh giảm mạnh trong ngày cận cuối tuần, giá bán ra còn 43.000 đồng/kg, giảm 5.000-7.000 đồng/kg so với hồi đầu tuần, cũng như cùng kỳ tháng trước, nhưng vẫn cao hơn 8.000-9.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2017. Tại thị trường miền Nam, sau 3 lần điều chỉnh giảm, giá  gà màu tín đén cận cuối tuần còn 29.000 đồng/kg, với tổng mức giảm là 3.000 đồng/kg so với cuối tuần trước, thấp hơn 4.000 đồng/kg so với cùng kỳ tháng trước và thấp hơn 2.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái. Giá gà thịt giảm, kéo giá gà giống cũng được điều chỉnh tương ứng, giá gà giống (1 ngày tuổi) giảm nhẹ về mức 6.000 đồng/con.