Nguồn cung chưa nhiều, trong khi dịch bệnh vẫn chưa hạ nhiệt khiến tỷ lệ Tôm chết gia tăng
 

Nguồn cung chưa nhiều, trong khi dịch bệnh vẫn chưa hạ nhiệt khiến tỷ lệ Tôm chết gia tăng

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.