Ngô giao ngay đỡ khan hơn, thị trường hạ nhiệt
 

Ngô giao ngay đỡ khan hơn, thị trường hạ nhiệt

Giá ngô nhập khẩu chào bán tại cảng miền Bắc và miền Nam (đồng/kg)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo