Nghịch lý ngành điều: Xuất 1 nhập 1

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Nghịch lý ngành điều: Xuất 1 nhập 1

Những ngày đầu năm 2-18, hoạt động XNK của ngành điều đang có dấu hiệu đáng chú ý khi kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu gần như cân bằng.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo