Nghèo hơn vì canh tác lúa vụ 3?

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Nghèo hơn vì canh tác lúa vụ 3?

Theo số liệu của Phòng Nông nghiệp huyện Tháp Mười, canh tác 3 vụ không mang lại lợi nhuận cao hơn do vụ 3 kéo giảm năng suất, sản lượng 2 vụ trước.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo