Nghệ An: Nuôi tôm đạt giá trị hơn 658 tỷ đồng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Nghệ An: Nuôi tôm đạt giá trị hơn 658 tỷ đồng

Năm 2017, diện tích nuôi tôm của Nghệ An đạt 2.119 ha, sản lượng thu hoạch 6.582 tấn tôm thương phẩm, bằng 108% so với năm 2016.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo