Nghệ An: Có tình trạng tranh mua mía nguyên liệu?

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Nghệ An: Có tình trạng tranh mua mía nguyên liệu?

Liên quan đến các kiến nghị của doanh nghiệp trong cuộc họp sáng nay, đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành sớm giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo