Ngày 21/3 Bulog mở thầu mua 50 ngàn tấn gạo từ 8 thương nhân Pakistan
 

Ngày 21/3 Bulog mở thầu mua 50 ngàn tấn gạo từ 8 thương nhân Pakistan

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.