Ngành thủy sản với các FTA: Lạc quan nhưng không chủ quan
 

Ngành thủy sản với các FTA: Lạc quan nhưng không chủ quan

CPTPP và EVFTA là bước đà quan trọng để ngành thủy sản “cất cánh”. Điều cần thiết là phải nhận diện và vượt qua thách thức, nếu không, cơ hội sẽ mãi chỉ nằm trên giấy.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí