Ngành thuỷ sản năm 2020: Bám sát khuyến nghị của EC
 

Ngành thuỷ sản năm 2020: Bám sát khuyến nghị của EC

Năm 2020 ngành thuỷ sản Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức về hàng rào kỹ thuật bởi công tác thực hiện các khuyến nghị của EC vẫn chưa đạt yêu cầu.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí