Ngành sắn: Nhiều nhà máy không đủ nguyên liệu để hoạt động
 

Ngành sắn: Nhiều nhà máy không đủ nguyên liệu để hoạt động

Hiện cả nước có 13 nhà máy cồn sinh học, 66 nhà máy chế biến tinh bột và hơn 2000 cơ sở chế biến nhỏ lẻ khác

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí