Ngành mía đường nỗ lực tự cứu mình

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Ngành mía đường nỗ lực tự cứu mình

Còn hơn một tháng nữa, về cơ bản Việt Nam sẽ kết thúc vụ ép mía 2017-2018. Hiện nay, lượng đường tồn kho tại các nhà máy, DN cao nhất trong năm.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo