Ngành điều tìm giải pháp bền vững cho nguyên liệu chế biến

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Ngành điều tìm giải pháp bền vững cho nguyên liệu chế biến

Với kế hoạch hỗ trợ Campuchia phát triển vùng nguyên liệu, ngành điều Việt Nam kỳ vọng sẽ có nguồn cung nguyên liệu ổn định, giúp giảm phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu từ châu Phi vốn đang có nhiều bấp bênh về chất lượng và giá cả.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo