Ngành điều đặt mục tiêu hạ kim ngạch xuất khẩu xuống 3 tỷ USD

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Ngành điều đặt mục tiêu hạ kim ngạch xuất khẩu xuống 3 tỷ USD

Hạt điều giữ vị trí số 1 trong nhóm hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của nước ta, xếp trên rau quả, cà phê, lúa gạo, hồ tiêu.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí