Ngành điều : Xuất khẩu lớn, thua lỗ nhiều?
 

Ngành điều : Xuất khẩu lớn, thua lỗ nhiều?

Thiếu quy hoạch cũng như sự cầm trịch của người “nhạc trưởng”, dẫn đến phát triển quá nóng là nguyên nhân đẩy các DN trong ngành chế biến, xuất khẩu điều rơi vào hoàn cảnh tranh mua nguyên liệu giá cao, rồi lại tranh bán điều nhân giá thấp.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí