Ngành cao su gặp khó, VRG vẫn đặt mục tiêu vượt năm trước
 

Ngành cao su gặp khó, VRG vẫn đặt mục tiêu vượt năm trước

Năm 2020, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đặt mục tiêu sản lượng khai thác từ 360.000 tấn trở lên; thu mua 77.000 tấn, sản lượng tiêu thụ 433.000 tấn. Tổng doanh thu 29.933 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 5.785 tỷ đồng…

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí