NFA tổ chức Hội nghị tiền thầu để cung cấp 250 ngàn tấn gạo thành phẩm 25% tấm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


NFA tổ chức Hội nghị tiền thầu để cung cấp 250 ngàn tấn gạo thành phẩm 25% tấm

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo