Nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp nhập khẩu phân bón

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp nhập khẩu phân bón

Sản phẩm phân bón DAP và MAP đã chính thức được áp thuế tự vệ với mức 1.128.531 đồng/tấn và theo Bộ Công thương, việc áp thuế này sẽ được kéo dài trong khoảng thời gian 2 năm.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo