Năng suất sắn của Thái Lan vụ 2019/2020 có thể bị giảm từ 10-50% tùy vùng do hạn hán và dịch bệnh
 

Năng suất sắn của Thái Lan vụ 2019/2020 có thể bị giảm từ 10-50% tùy vùng do hạn hán và dịch bệnh

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.