Nâng cao chuỗi giá trị hạt gạo

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Nâng cao chuỗi giá trị hạt gạo

Khi nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng trong nước cũng như thế giới có sự thay đổi nhất định, đã đến lúc ngành sản xuất lúa gạo Việt Nam phải từ bỏ mục tiêu sản lượng để tập trung nâng cao chất lượng chuỗi giá trị hạt gạo.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí