Năm 2018, xuất khẩu cá tra có thể đạt 1,85 tỷ USD

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Năm 2018, xuất khẩu cá tra có thể đạt 1,85 tỷ USD

VASEP dự báo, năm 2018, xuất khẩu cá tra của Việt Nam có thể đạt khoảng 1,85 tỷ USD.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo