Năm 2018, Đạm Phú Mỹ (DPM) đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế giảm gần 50%

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Năm 2018, Đạm Phú Mỹ (DPM) đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế giảm gần 50%

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (DPM – sàn HOSE) vừa thông qua kế hoạch tài chính hợp nhất với tổng doanh thu dự kiến 8.577 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 442 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 371 tỷ đồng.

Như vậy, so với kết quả kinh doanh năm 2017 vừa công bố với doanh thu 7.996 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 708 tỷ đồng, kế hoạch đưa ra trong năm nay của DPM đã tăng trưởng 7,27% về doanh thu nhưng giảm tới 47,6% về lợi nhuận.

Và so với kế hoạch đề ra trong năm 2017 với chỉ tiêu doanh thu 7.743 tỷ đồng, lợi nhuận 823 tỷ đồng thì kế hoạch năm nay đã tăng 10,77% về doanh thu và giảm 54,92% về lợi nhuận.

Bên cạnh đó, DPM cũng đã đề ra kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ với tổng doanh thu 8.267 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 420 tỷ đồng và 342 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ là 9% và mức chia cổ tức dự kiến là 10%.

Về kế hoạch đầu tư, Tổng công ty đặt mục tiêu tổng nhu cầu vốn đầu tư 1.571,3 tỷ đồng, trong đó, đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản, trang thiết bị là 1.556,3 tỷ đồng, còn lại 15 tỷ đồng đầu tư tài chính. Nguồn vốn đầu tư đến từ vốn chủ sở hữu 755,8 tỷ đồng, vốn vay và khác là 815,5 tỷ đồng.

Được biết, tính tới cuối năm 2017, tổng tài sản DPM đạt 10.264 tỷ đồng, trong đó có hơn 3.000 tỷ tiền và các khoản tương đương. Giá trị hàng tồn kho chiếm 1.223 tỷ đồng – tăng 300 tỷ so với đầu năm.

Trong phiên giao dịch hôm nay (8/2), cổ phiếu DPM diễn biến không mấy tích cực khi giảm 4,3% xuống mức giá 22.500 đồng/CP và đã chuyển nhượng thành công 466.110 đơn vị. Tính trong 5 phiên đầu tiên của tháng 2, giá cổ phiếu DPM đã giảm 7,79%.

ĐTCK

Tin tham khảo